مسابقه‌ی مرحله‌ی مقدماتی ۱۳۹۶

CTF Quals 2017 در بازه زیر برگزار می‌شود

جمعه, 18. فروردین 1396 - 05:00 - یکشنبه, 20. فروردین 1396 - 05:00


بازی تمام!

ورود